Pædagogiske principper

 

Enghaveskolen er en Grundtvig-Koldsk friskole

De to personer, der har betydet mest for den danske friskole og højskolebevægelsen, er uden tvivl Grundtvig og Kold. Deres ideer om barnets udvikling og den levende og personlige undervisning, som tager udgangspunkt i det enkelte menneske og i et kristent livssyn, er stadig det bærende element i de fleste friskoler - herunder Enghaveskolen.

En friskole - er en skoleform, hvor forældrene påtager sig ansvaret for de overordnede principper, der er bestemmende for skolens opdragelse, oplysning og undervisning. Dette foregår i et naturligt samarbejde med skolens elever og lærere, men det er alene forældre og skolekreds, der bærer ansvaret for de ledende principper.

En Grundtvig/Koldsk friskole - er en skole for livet. Den skal derfor udvikle børnenes fantasi, fastholde fortællingen, bygge på den ligeværdige samtale, og opdrage til demokrati og ansvarlighed.

Det er vigtigt at kende sine rødder. Skolen vil gerne være med til at give børnene en forståelse af at de hører til et sted, i et land, i et samfund og i et fællesskab, samtidig med at skolen åbner sig mod den øvrige verden.

Enghaveskolen - er en friskole, der bygger på de grundtvig-koldske skoletanker. Vi er en prøve- og karakterfri skole, hvor det skabende og fantaserende element er indeholdt i den daglige undervisning. Vi vægter et samspil mellem det boglige, det praktiske og det musisk- kreative. Vi vægter at skabe god kvalitet i undervisningen

Det er vigtigt at alsidigheden tilgodeses, så børnene bliver hele mennesker, med både hjerte og forstand.