Om SFO'en

Om SFO'en

Vores SFO er en naturlig del af skolen. Mange børn starter dagen her, og de fleste fra indskolingen slutter dagen i SFO.

Hverdagen i SFO er børnenes fritid, derfor vægter vi den frie leg, og her er der plads og mulighed for sociale fællesskaber på tværs af alder og køn. Der tilbydes en aktivitet hver dag, men det er frivilligt for børnene at deltage.

Ligesom i skolen arbejder vi for en god tone, hvor vi taler respektfuldt til og om hinanden. Vi hilser “goddag” og siger “farvel og tak for i dag”.

Vi er en SFO, som er meget udenfor og ser muligheder i den gode leg i naturen. Vi bruger også skolens andre faciliteter.

Lukkedage: Vi holder som udgangspunkt lukket i skolernes ferier - dog med nogle undtagelser.

Dagens gang

Dagens gang

Morgen
Vi prioriterer, at morgenen foregår stille og roligt, så det er hyggeligt at blive afleveret og en rolig start på dagen.

Vi åbner kl. 6.30 og starter hver morgen indenfor, hvor det er muligt at spise sin medbragte morgenmad. Vi går ud på legepladsen kl. ca. 7.15.

Personalebemandingen om morgenen er en pædagog kl. 6.30-8.05 og en pædagog mere kl. 7.30-8.05.

Vi hjælper også børnene med at komme til morgensang.

Eftermiddag
Om eftermiddagen er vi fire personaler, der har fire funktioner på skift: Aktivitet, Cirkler, Joker og Mad.

  • Aktivitet: Vi har alle ugens dage en aktivitet, som den voksne, der har den funktion, tilpasser ud fra årstiden, hvad der rør sig hos børnene og egne evner. F.eks. kreative værksteder, dans, bygge i skurvognen eller udendørs lege og meget mere.

  • Cirkler: Cirkleren sender de børn hjem, der skal med færge, bus eller selv har styr på, hvornår de skal gå efter en fast aftale.
    Vi vægter et tæt samarbejde med forældre i den daglige kontakt.

  • Joker: Jokeren er den, der sørger for, at alle har én at lege med, løser konflikter, tager børnene ind i fællesskabet, trøster, giver plaster på og kommer rundt på hele SFO’ens store område. De kan også tage en gruppe børn med indenfor, hvis vejret er vådt, koldt mm., men vi er som hovedregel udendørs. 

  • Mad: Vi tilbyder eftermiddagsmad mandag, tirsdag og torsdag kl. 14. De andre dage er det børnenes egen madpakke, de spiser.

Mandag er det ”frugt- og grønt dag”. Tirsdag er det, “smør selv dag” f.eks. rugbrød, knækbrød med forskelligt pålæg og tilbehør. Torsdag er det forskelligt, hvad der serveres. Det kan f.eks. være grød, suppe, boller mm. Her vil børnene nogle gange få udfordret deres smagsløg.

Vi ser maden som en pædagogisk aktivitet, hvor der er børn, der hjælper med tilberedningen.