Trivsel

Trivsel

Vi ved, at det sociale og det faglige hænger nøje sammen. Forudsætningen for gode faglige resultater er, at børnene trives i skolen. Vi vil gerne, at eleverne forlader skolen med mod på livet, tiltro til egne evner, handlekraft og en evne til at se muligheder i fællesskabet.

For at mindske fraværet gennem skoletiden benytter vi os bl.a. af skolens Fraværspolitik

Virkelyst, fantasi og udvikling

Virkelyst, fantasi og udvikling

Verden erkendes med alle sanser. Derfor er det vigtigt at udfordre børnenes musiske, kreative og praktiske evner, så de får mulighed for at udvikle flest mulige sider af sig selv.

Vi vil gerne bevare og styrke børnenes nysgerrighed og deres naturlige lyst til og glæde ved at lære. Det er derfor de voksnes ansvar at give plads til børnenes spontane leg og fantasi, samt at støtte og opmuntre børnenes egne ideer og initiativer.

Tryghed

Tryghed

Et godt klima kendes på de gode relationer. Trygge børn og voksne udvikler gode relationer. Det er vigtigt, at hver enkelt elev føler sig værdsat.

De sociale mål og krav skal være klare for børnene, og de voksne skal være tydelige i deres holdninger. Vi ønsker at skabe en rytme i dagen, der er genkendelig for børnene, så de lærer gode vaner og rutiner og føler sig trygge.

Vi vægter fællesskabet højt, og vores elever skal mærke, at de er en del af et fællesskab. Fællesskabet på skolen skabes gennem venskabsklasser mellem store og små, emnearbejder i husene og på tværs af husene, en årlig emneuge for hele skolen, fælles morgensang og andre fællesarrangementer på skolen. Mange fælles oplevelser er med til at give en følelse af, at der er plads til alle og brug for alle, og børnene erfarer styrken ved og nødvendigheden af at løfte i flok.

Ansvarlighed og antimobbestrategi

Ansvarlighed og antimobbestrategi

Vi vil gerne lære børnene ansvarlighed for sig selv, for deres skolekammerater og for deres egen arbejdsindsats.

Børnene skal lære at arbejde selvstændigt, tage initiativer og ansvar, turde tage imod udfordringer og møde nyt og fremmed med åbent sind. De skal turde fordybe sig, engageres og begejstres.

Det er lærernes ansvar at skabe rum for dialog og samarbejde. Børnene skal lære at sætte sig i andres sted og respektere andres holdninger og forskelligheder.

Tilpasset børnenes alder og modenhed præsenteres de for etiske og moralske spørgsmål. I de større klasser vil det globale ansvar stå centralt, sammen med ansvaret for  sig selv og det nære miljø.

Læs også vores trivsels- og antimobbestrategi.

Det formelle

Skolens vedtægter med seneste opdatering fra 2014

Forretningsorden for bestyrelsen

Læs seneste erklæring fra vores tilsynsførende

Læs vurderingen af vores undervisningsmiljø 

Bestyrelsens seneste beretning fra generalforsamling

Skolelederens seneste beretning fra generalforsamling

Referat generalforsamling 10. april 2024

Evaluering af den samlede undervisning - 2022-23

Evaluering af den undervisning indskoling

Link til undervisningsministeriets uddannelsesstatistik for vores skole

Referat stiftende generalforsamling